Klanten vertellen


Gerard van Dorp, Amsterdam

Het fijne aan Karin vond ik dat ze alles open hield. Als ik met een idee kwam dat ik eigenlijk meteen weer weg wilde wuiven, want ‘niet realistisch’, wilde zij dat juist op tafel houden. Want waarom kwam ik daarmee? Moest ik dat dan niet onderzoeken? En viel dat niet op een of andere manier  toch te koppelen aan mijn competenties en werkervaring? Heel positief, ik kon echt merken dat ze het beste uit me probeerde te halen. En tegelijk was ze alert op kleine tegenstrijdigheden en toewerkend naar een conclusie, want daar moesten we natuurlijk wel op uitkomen. Karin is enthousiast en kundig, en ik verliet de sessies dan ook met een frisse kijk en goede zin

Gerard van Dorp | Cultureel Antropoloog | NL Leert Door Ontwikkeladvies

Bedankt voor je begeleiding, je positiviteit en je coaching. Je bent zeer toegankelijk, je zoekt de verdieping, je ondersteunt op een prettige, respectvolle en laagdrempelige manier, waardoor ik me veilig voelde. Je geeft richting zonder te leiden, waardoor het inzicht vanuit mij moest komen. Dat is de beste leerweg! Je hebt me zeker op weg geholpen, waardoor ik op een andere manier, positiever, naar mijzelf kijk in en tijdens mijn werk. Dank daarvoor!

Rob Barten | Praktijkondersteuner Ouderenzorg | NL Leert Door Ontwikkeladvies

In de eerste kennismaking bleek er een klik. Daarna heeft Karin mij meegenomen in mijn eigen landschap. Met de drijfverenscan  hebben we aan de contouren kleur gegeven en na elke sessie werd er verder ingekleurd. 

Ik ben dankbaar dat Karin mij mijn eigen landschap heeft laten herontdekken; wat vind ik leuk, wat moet ik vooral niet doen, waar krijg ik energie van en ik heb het plezier in het werk herontdekt. 

Karin heeft mij de juiste spiegel voorgehouden waardoor ik beter naar mijzelf en de diverse werkomgevingen ben gaan kijken. Karin heeft mij gedurende het proces in laten zien wie ik ben en waar ik in excelleer. En hoe ik dat in mijn voordeel kan toe passen. 

Haar openhartigheid, duidelijkheid en humor, hebben mijn sessies tot waarden gemaakt.

Ik heb er weer plezier in.

Regnier ten Haaf | International Sales Manager | Ridder Drive Systems B.V

” De afgelopen maanden heb ik een prachtige weg samen met Karin als coach afgelegd. Karin wist in korte tijd mijn vertrouwen te winnen en mij vertrouwen te geven in mijzelf.

Ik heb door haar inzicht gekregen in mijn kracht en mijn drijfveren en kon dit ook heel snel toepassen in de praktijk. Karin heeft een hele heldere kijk op de dingen en is uitstekend in staat om op een veilige manier te spiegelen.

Door de fijne gesprekken en de opdrachten die ze mij gaf heb ik mooie stappen gemaakt waar ik mee verder kan. Bewustwording was een belangrijke en waardevolle uitkomst. 

Karin is een warme persoonlijkheid die grote betrokkenheid bij mij en mijn proces toonde. Het was een genoegen om dit samen met haar te mogen doen.”

Annelies, facilitair manager Kinderwoud, Coachtraject,

“Karin heb ik in de afgelopen paar jaar in haar verschillende professionele rollen meegemaakt, als trainer voor alle medewerkers in de organisatie. Als gids voor het MT en als coach voor mijzelf.
Alle drie de rollen weet Karin zeer goed te vervullen. Door haar oprechte interesse, goed te luisteren en de juiste vragen te stellen en een veilige setting te creëren, wint zij het vertrouwen en is zij in staat daadwerkelijk het verschil te maken.

Voor mijzelf is Karin als coach degene geweest die mij daadwerkelijk van weten naar inzicht/besef heeft gebracht. Door het inzicht en besef dat ik middels de coachende gesprekken verwierf was ik in staat andere facetten van mijzelf (meer) aan te spreken. En daarmee patronen te doorbreken en aan effectiviteit te winnen.
Het spiegelen door Karin was daarbij waardevol. Haar empathie, scherpte om situaties te doorgronden waren daarbij van groot belang.”

Rachel, directeur-bestuurder maatschappelijke organisatie

Ik kwam bij Karin terecht uit nieuwsgierigheid. Ik heb het naar m’n zin bij mijn huidige werkgever maar ik heb me toch opgegeven voor het traject Ontwikkelingsadvies 45+. Ik dacht: “baat ’t niet, schaadt ’t niet”.

In 4 uren tijd, verspreid over 3 sessies, heeft Karin een drempel die ik bleek te hebben, weten te doen verdwijnen, door enkele praktische vragen te stellen. Zij heeft een logische manier van verbanden leggen die zo vanzelfsprekend zijn, dat ik die meteen kon toepassen. Niets is te gek of onmogelijk.

Ik vind Karin bijzonder toegankelijk; ze luisterde oprecht naar me en maakte mij bewust van dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn om te doen. Het mij weer bewust worden van mijn kwaliteiten zorgde ervoor dat ik al na een sessie een positieve boost had van mezelf.

E. A., Ontwikkelingsadvies 45+

Karin heeft mij in drie sessies geholpen om zicht te krijgen op waar ik nu sta en waar ik naar toe wil. Karin’s kracht is luisteren en doorvragen op wat wezenlijk is in mijn verhaal. Ze voelt dat goed aan.

Ik vind Karin heel kundig en behulpzaam. Ze geeft structuur, maar vooral ruimte. Ik kan haar als coach van harte aanbevelen! Dank je wel voor alles,

Ciel, Ontwikkelingsadvies 45+

“De drie gesprekken die ik met jou heb gevoerd in het kader van ontwikkelgesprekken 45 + heb ik als heel prettig ervaren. Je was in staat om me snel op mijn gemak te stellen en daardoor kon ik open met je praten over mijn werk en de toekomst van mijn werkzame leven.

Door de praktische opdrachten en door verhelderende vragen te stellen wist ik al snel weer wat voor mij belangrijk is in mijn werk en waar ik blij van word. Heel fijn om door deze gesprekken weer richting te krijgen en te voelen wat ik wel en niet meer wil in mijn werk.

Door samen open en met humor te kijken naar wat voor mij belangrijk is, kan ik weer verder. De woorden “Zelfzorg” en “De energie van het flierefluiten” neem ik mee naar het werk

Petra, logopedist, Ontwikkelingsadvies 45+

 “We hebben in kaart gebracht waar ik stond en waar ik naar toe wilde. En heel belangrijk ook: wat ik leuk en minder leuk vind aan mijn huidige functie. Dat is waar je het niet snel met anderen over hebt. Met mijn coach kon ik hier heel goed over praten” Dirk-Jan, gemeente Amsterdam,  Ontwikkeladvies 45+ , Zie ook: FNV Magazine Gemeente

Dirk-Jan, gemeente Amsterdam, Ontwikkeladvies 45+ ,

“Zonder enige illusie had ik een afspraak gemaakt met Karin. Ik heb sinds kort tinnitus en wil blijven werken, maar hoe en wat? Karin heeft me daarin zeer goed geholpen. Ze weet kort, bondig en zakelijk de lijnen uit te zetten die er toe doen en vervolgens met vragen te komen.Ze laat je denken en denkt niet voor je. “

Ad, praktijkdocent HCA, Meubelmaken, Ontwikkeladvies 45+,

Karin heeft mij met behulp van gerichte vragen en een heldere aanpak laten zien welke elementen voor mij belangrijk zijn in werk, waar ik energie van krijg en wat ik wel kan, maar niet speciaal leuk vind. Op deze manier is voor mij duidelijk geworden in welke richting ik het beste door kan gaan met mijn eigen onderneming.

Karin maakt je bewust van je sterke en zwakke punten. Ze laat je zien  welke onderdelen van je werk je veel voldoening geven en welke minder. Ze stimuleert je om in de positieve richting verder te denken en in mijn geval leverde dat concrete nieuwe stappen op.

Karin heeft humor, kijkt goed naar wie ze voor zich heeft en komt naar aanleiding van alles wat je haar vertelt met een loepzuivere analyse van wat je nu eigenlijk bedoelt. Ik kan Karin van harte aanbevelen als je worstelt met de vraag hoe het in de toekomst verder moet met je werk.

S. v.d. Vegt, ontwikkelgesprek 45+

“Als ik mijn coaching  wil omschrijven  was het als een reis met een duidelijk startpunt niet wetend waar je uitkomt. Voor mij was het een fijne reis met veiligheid met bergen en dalen maar aan het eind een uitzicht mooi en grijpbaar.

Wil je  een coach die veiligheid biedt, respectvol is en bescheiden kies dan Karin”.

Elly, voorzitter OR Leger des Heils Coachtraject

“Een heel interessante training waarbij ik veel handvatten heb gekregen over het ingaan van een oudergesprek”, ‘Duidelijke uitleg en goede feedback”, Super fijn dat er ook een actrice bij was om dingen nog beter inzichtelijk te maken” deelnemers van de training “Handvatten voor een prettig oudergesprek” in opdracht van KPC groep,

deelnemers van de training “Handvatten voor een prettig oudergesprek” in samenwerking met KPC groep

“Ik kan collega’s het bijwonen van deze training aanbevelen omdat:

het was inspirerend, leerzaam, ‘stof’ weg poetsen;

je je vaak niet bewust bent van hoe je reageert naar anderen en welk effect dat heeft. Het was waardevol weer even alles naar boven te brengen waardoor je er wel weer bewust van bent;

er zijn veel handvatten aangereikt om er voor te zorgen dat je een gesprek positief kunt leiden;

het waren inspirerende, leuke en vooral leerzame bijeenkomsten.
Het belangrijkste dat ik uit de training meeneem is: ik kijk naar de persoon tijdens het gesprek en reageer op wat ik zie;

bewustwording van mijn gedrag op de ander en hoe ik dat kan aanpakken;

duidelijk zijn in wat ik van de ander verwacht; tegemoet treden en meebewegen met de emotie van de ander. En hoe hier mee om te gaan; doel bepalen, grenzen aangeven, zelf je plaats bepalen.”

deelnemers aan de training Een Prettig Oudergesprek voor docenten van een VO school. In samenwerking met KPC groep

Gele-strook
Top